Ääni- ja paloluokitukset

Puun palotekniset ominaisuudet ovat hyvät paloturvallisuuden kannalta. Puurakenteisen ovien ääneneristävyys saavutetaan käyttämällä monikerrosrakenteita. Oven paloluokkaa kuvaa EI-arvo ja ääniluokkaa dB-arvo.

Palo etenee massiivipuussa hitaasti

Puun syttymislämpötilaan vaikuttaa se, kuinka kauan puu on lämmölle alttiina. Yleensä puu syttyy 250 - 300 °C:ssa. Syttymisen jälkeen puu alkaa hiiltyä noin 0,8 mm minuutissa. Palo etenee hitaasti massiivisessa puutavarassa, sillä syntynyt hiilikerros suojaa puuta palotilanteessa ja hidastaa puun sisäosien lämpötilan nousua ja palon etenemistä. Esimerkiksi jo 15 mm:n etäisyydellä hiiltymisrajasta puun lämpötila on alle 100 °C. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi puuovien suunnittelussa ja mitoituksessa.  

Ovien paloluokat

Ovien paloluokkia ovat esimerkiksi EI15, EI30 ja EI60. Suomessa hyväksytään sekä EIettä EIarvot.

  • E = tiiviys, liekit eivät läpäise ovea tänä aikana (minuutteina)
  • I1 ja I2 = eristävyys, oven pintalämpötila ei nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana

 

Oveen äänieristys monikerrosrakenteella

Puu on kevyt materiaali, joten sellaisenaan sen ääneneristys ei ole erityisen hyvä. Paksu, tiivispintainen ja sileä puurakenne ei myöskään vaimenna ääntä erityisen hyvin, joten puu ei ole yksinään hyvä absorptiomateriaali. Puurakenteisen ovien ääneneristävyys saavutetaan käyttämällä monikerrosrakenteita. Tällöin ovilevyssä on ilmavälejä ja ääntä absorboivia materiaaleja, jotka vaimentavat ääniä.

Ovien ääniluokat

Oven ääneneristävyyttä määriteltäessä on selvitettävä, tarkoitetaanko ääniluokan (dB) vai laboratorioarvon (Rw) saavuttamista.

  • dB = ääniluokka
  • Rw on laboratoriossa mitattu ilmaääneneristysluku (nykyään usein käytetty)
  • Rm = laboratoriossa mitattu keskimääräinen ääneneristävyys. (Nykyinen Rw-arvo ja vanha Rm-arvo eivät ole suoraan verrannollisia keskenään)
  • R`w= rakennuskohteessa mitattu kenttämittausarvo, johon vaikuttavat ovea ympäröivä seinän ääneneristävyys, sivutiesiirtymät, työvirheet, jne.

 

Esimerkki ääntä ja paloa eristävästä ovesta

Esimerkiksi lasipalo-ovi EI1 30/30 dB eli EI1 30/Rw 37 dB täyttää 30 minuutin paloluokkavaatimuksen sekä tiiviyden (E) että eristävyyden (I) osalta. Ovi täyttää 30 dB:n ääniluokkavaatimuksen, ja oven Rw-arvo on 37 dB tai enemmän. 

>> Katso JELD-WENin luokitellut ovet

 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä sivuston käytön optimoimiseksi. Jos hyväksyt evästeiden käytön, klikkaa tästä jatkaaksesi. Muussa tapauksessa voit lukea evästekäytäntömme täältä saadaksesi tietää lisää siitä, miten estät evästeiden käytön tai kytket ne pois päältä. Evästeiden pois päältä kytkeminen voi tarkoittaa, että tämä sivusto ei toimi asianmukaisesti etkä välttämättä voi käyttää kaikkia sivuston osia.