Mitoitus

Oven mitat ilmoitetaan yleensä liittymismittoina, jotka perustuvat moduulijärjestelmään. Oven liittymismittaan sisältyy oven ja sen asennuksen tarvitsema tila. Oven tulee paikoilleen asennettuna mahtua liittymismittojen mukaiseen tilaan.

Moduulimitat

Oven moduulimitta on liittymismitta n x M, jossa kantamoduuli M = 100 mm. Pariovet, sähköpielet ja yläosalliset ovet noudattavat samaa 1M moduulijakoa. Moduulijärjestelmää on kuvattu RT-ohjekortissa RT 03-10525 Rakennusten ja rakennusosien mittajärjestely.

Puurakenteisen välioven ja sen karmin valmistusmitat esitetään standardissa SFS 5821 Puuoven mitat. Karmi valmistetaan liittymismittaansa pienemmäksi. Valmistusmitat koskevat sekä huullettua että huultamatonta (tasareunaista) ovea. 

huulletun_oven_pystyleikkaus huulletun_oven_vaakaleikkaus
Huulletun oven pystyleikkaus

Huulletun oven vaakaleikkaus

 

tasareunaisen_oven_pystyleikkaus tasareunaisen_oven_vaakaleikkaus
Tasareunaisen oven pystyleikkaus Tasareunaisen  oven vaakaleikkaus

 

Käyntiväli

Standardiehdotuksen SFS 4434 EHD Puuovien laatuvaatimukset mukaan ovilevyn ja karmin välinen käyntiväli on kaikilla sivuilla 2,5 ± 1,5 mm. Käyntiväli voi vaihdella oven rakenteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Mitta koskee heloitettua ja valmiiksi asennettua ovea. Edellämainittujen SFS-standardien vaatimuksia sovelletaan tehdasvalmisteisten ovien vakiotuotannossa.

Oven koko ja aukeaminen

Rakennusten ovien vähimmäismitoituksen lähtökohtana ovat Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet. Katso sivu Rakentamismääräykset.

  • RakMK osan E1, määräysten mukaan uloskäytävän vapaan korkeuden tulee olla vähintään 2100 mm (oven liittymismitta 21M). Vähimmäisleveys määräytyy poistumisalueen henkilöiden lukumäärän perusteella. Uloskäytävän leveys ja korkeus oven kohdalla saa pienentyä vähimmäisleveydestä vain välttämättömien karmien ja kynnysten verran. Henkilömäärän ylittäessä 120 uloskäytävien yhteenlaskettu vähimmäisleveys lasketaan lisäämällä 1200 mm:iin 400 mm:ä kutakin seuraavaa 60 henkilöä kohden.
  • RakMK osan E1, mukaan oven, jonka kautta on pääsy ulos, uloskäytävään tai uloskäytävään johtavaan sisäiseen käytävään, tulee avautua poistumissuuntaan, jos oven kautta poistuvien henkilöiden määrä on yli 60.
  • RakMK osan F1, mukaan yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen sisäänkäyntien, tuulikaappien, käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä pyörätuolin käyttäjälle soveltuvien hygieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm. Kulkuväyliltä hallinto-, palvelu- ja liiketiloihin johtavien ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm.
  • RakMK osan G1 mukaan huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja muihin asumista palveleviin välttämättömiin huoneiston tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen valoleveyden tulee olla vähintään 800 mm. Sama koskee huoneistosta muihin sen käytössä oleviin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavia ovia ja kulkuaukkoja.

Ovikaavio

Oviselostetta laadittaessa ovi piirretään ovikaaviossa avautumisivun puolelta ja mitoitetaan kaikkien oven valmistukselle tai ulkonäölle tarpeellisten valmistusmittojen osalta. Oviselosteen laadintaa on käsitelty RT-ohjekortissa RT 15-10647 Oviselosteen laatimisohje ja malli.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä sivuston käytön optimoimiseksi. Jos hyväksyt evästeiden käytön, klikkaa tästä jatkaaksesi. Muussa tapauksessa voit lukea evästekäytäntömme täältä saadaksesi tietää lisää siitä, miten estät evästeiden käytön tai kytket ne pois päältä. Evästeiden pois päältä kytkeminen voi tarkoittaa, että tämä sivusto ei toimi asianmukaisesti etkä välttämättä voi käyttää kaikkia sivuston osia.