Lasiaukot

Oven lasiaukko antaa valoa ja tilantuntua huoneeseen. Usein tarvitaan myös muun muassa turvallisuuden vuoksi näköyhteys toiseen tilaan. Lasitettu ovi voi olla myös tyylikäs, tyyppihyväksytty palo-ovi. Valitse vakiolasiaukko tai määrittele mieleisesti tiettyjen edellytysten puitteissa.

Luokittelemattoman oven lasi

Luokittelemattomat ovet lasitetaan 4 tai 6 mm lasilla. Turvalasina käytetään karkaistua lasia tai laminoitua 3+3 mm lasia.

Luokitellun oven lasi

Luokitelluissa ovissa lasitus tehdään ääni- ja paloluokan tarpeita vastaavasti. Lasiaukolliset EI1 15- ja EI1 30-ovet valmistetaan virallisen tyyppihyväksynnän mukaisesti. Ääniluokitelluissa ovissa käytetään yleensä laminoitua 3+3 mm tai 4+4 mm lasia (ääniluokka 25 dB) tai Optiphon™-lasia (ääniluokka 30 dB).

Oven lasitusta koskevat määräykset

Suomen rakentamismääräyskokoelman (F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2001) mukaan muiden kuin asuinrakennusten alle 700 mm korkeudella lattiapinnasta olevat lasipinnat mitoitetaan kestämään niihin kohdistuvia kuormia käyttämällä esimerkiksi karkaistua tai laminoitua lasia. Vaihtoehtoisesti lasipinnat voi varustaa tarkoituksen mukaisilla törmäysesteillä. Lasiseinät ja lasiovet, joissa on korkeita läpinäkyviä lasipintoja, on merkittävä esimerkiksi teippauksilla.

Lasilevyn mitoitusohjeet on annettu RT-ohjekortissa RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus. Eristyslaseista tietoja ja suunnitteluohjeita annetaan ohjekortissa RT 38-10941, KH 92-00423 Eristyslasit.

Vakiolasiaukot ja erikoismitoitus

Alla näet ovien vakiolasiaukot. Lasiaukot voidaan valmistaa myös erikoismitoituksen mukaan täyttämään vaativienkin suunnitelmien mukaiset toiminnalliset ja visuaaliset edellytykset. Rajoituksina on huomioitava:

  • ovikehän minimileveys maaltuissa ja viilutetuissa ovissa 120 mm
  • ovikehän minimileveys laminaattiovissa 150 mm
  • minimimitta lasien väliselle levypinnalle vähintään 70 mm
  • pyöreitä lasiaukkoja valmistamme halkaisijalla 300 mm tai 400 mm
Lasiaukko_S5
Lasiaukko 05
Lasiaukko_01
Lasiaukko 10
Lasiaukko_03
erikoisaukko
Lasiaukko_07
erikoisaukko