CE-merkintä

Yleiseurooppalainen CE-merkintä varmistaa standardien mukaiset tuoteominaisuudet. Ovien osalta harmonisoitu tuotestandardi on olemassa vain ulko-oville. Löydät siis CE-merkin kaikista ulko-ovistamme.


Ovien CE-merkintä ja uudet säännöt 1.11.2019

  1. Sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden, joissa ei ole palon- ja/tai savunpitävyysominaisuutta, tulee täyttää harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14351-1 ominaisuudet ja ne tulee CE-merkitä.
  2. Palon- ja/tai savunpitävien sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden tulee täyttää harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14351-1 ominaisuudet ja palo-ominaisuudet SFS-EN 16034 ja ne on pakollista CE-merkitä 1.11.2019 alkaen.
  3. Muiden ovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista. Toistaiseksi palo-ominaisuuksien osoittaminen tehdään kansallisten määräysten mukaisesti.

 

 

Mikä on CE-merkintä?

CE-merkinnän historia alkoi vapaakauppa-alueen perustamisesta. Kuluttajia suojellakseen eurooppalaiset poliitikot sopivat, että turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvillä tuotteille tulee olla yhdenmukaiset tuotestandardit. Näiden standardien mukaisesti valmistetut tuotteet merkitään CE-merkillä. Lue lisää CE-merkinnästä Euroopan komission sivuilta ec.europa.eu.

CE-merkintä on yleiseurooppalainen merkintä, jota on käytettävä EU-direktiivissä määritellyissä tuotteissa. Useimmille rakennustuotteille on edellytetty CE-merkintää 1.7.2013 alkaen. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. CE-merkki on takuu kuluttajille, että kyseinen tuote on valmistettu yhdenmukaisen eurooppalaisen standardin mukaisesti ja että se täyttää mahdolliset paikalliset erityisvaatimukset.

Ulko-ovemme on CE-merkitty

CE-merkintä on ollut pakollinen ulko-oville 1.7.2013 alkaen. CE-merkintää varten tehtyjen tuotetestien tulokset ovat hyödyllisiä kuluttajalle ja ammattiasiakkaalle tuotteiden ja niiden toimivuuden vertailussa.

Ulko-ovissamme on CE-tarra takuuna vaatimuksenmukaisista suoritustasoista. Suosittelemme jättämään CE-tarran oveen kiinni, mutta jos poistat sen, lataa ja säilytä DoP-dokumentti. CE-merkissä oleva DoP-numero viittaa suoritustasoilmoitukseen eli Declaration of Performance -asiakirjaan, jossa on oven testitulos tai -tulokset sekä vaatimustenmukaisuustodistus.

>> Lataa DoP-dokumentit eli suoritustasoilmoitukset

Paloluokiteltujen ulko-ovien CE-merkintä palo-ominaisuuksien suhteen on ollut mahdollista 1.11.2016 alkaen. Siirrymme näiden osalta CE-merkintään, kun tyyppihyväksyntöjen voimassaolo päättyy.

Palo- ja sisäovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista

Palo- ja väliovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista, koska harmonisoitu tuotestandardi puuttuu. Kun standardi aikanaan valmistuu ja se on julkaistu virallisessa lehdessä, alkaa yleensä vuoden mittainen siirtymäaika, jonka jälkeen CE-merkintä on pakollinen. Lue VTT:n lausunto VTT-S-07672-12 (pdf).

Myös saunan- ja kokolasiovilta puuttuu harmonisoitu tuotestandardi. Kaikki käyttämämme lasit ovat kuitenkin CE-merkittyjä.